อาจารย์ที่ปรึกษาเลวได้อีกเรียกหัวหน้าห้องมาอบรมจับกระเด้าท่าหมาชุดเปื้อน

Comments are closed.